Mózgowe porażenie dziecięce

Przez pojęcie mózgowe porażenie dziecięce rozumie się niepostępujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe w czasie ciąży, porodu lub w okresie okołoporodowym. Mózgowe porażenie dziecięce nie stanowi określonej, odrębnej jednostki chorobowej, lecz jest różnorodnym etiologicznie i klinicznie zespołem objawów chorobowych, a co się z tym ściśle łączy, także z różnym obrazem anatomoipatologicznym. Najżywszą dyskusję budzą tak zwane nabyte postaci mózgowego porażenia dziecięcego (a więc powstałe już po porodzie), ponieważ brak jest jasnego stanowiska w sprawie granicy wieku, w którym mogą się one ujawnić. Zespół ten zdaniem jednych autorów może objawiać się do pierwszego miesiąca życia, według innych do pierwszego roku życia (Kurland, 1957; Perlstein i wsp., 1964). Niektórzy autorzy podnoszą tę granicę do czwartego, a nawet do piętnastego roku życia (Swinyard i wsp., 1963), co jest oczywiście zwykłym nieporozumieniem, jeśli weźmie się pod uwagę definicję omawianego zespołu. Naszym zdaniem nie jest istotny wiek dziecka, w którym wystąpiły pierwsze objawy kliniczne, a najważniejszą sprawą jest powiązanie tych objawów w aspekcie etiologicznym z ciążą, porodem lub okresem okołoporodowym. Elementy te bowiem stanowią główną treść definicji mózgowego porażenia dziecięcego przyjętej po długotrwałych dyskusjach za obowiązującą w piśmiennictwie polskim na posiedzeniu Sekcji Neurologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w 1965 r. Ścisłe zredagowanie definicji stało się nakazem chwili wobec konieczności ujednolicenia używanych licznych pojęć, którymi się posługiwano. Fakt określania mózgowego porażenia dziecięcego „zespołem Littlea”, „paraliżem dziecięcym” lub wielu innymi jeszcze nazwami wywołał nie tylko ogólne nieporozumienia terminologiczne, ale ogromnie utrudniał opracowania statystyczne dotyczące omawianego zagadnienia. Mózgowe porażenie dziecięce jest odpowiednikiem używanego w piśmiennictwie angielskim określenia „cerebral palsy”, lub „Diplegia spastica in-fantilis (Little)”, w języku niemieckim „Zentrale Kinderlahmung”, „Infantile Zerebralparese”.

Źródło: 

  1. Staw skokowy
  2. Dziecko niepełnosprawne ruchowo : praca zbiorowa. Cz. 3, Wychowanie
    i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / pod red. Ewy Mazanek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

  3. Witamina A
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s